Senso Research Oy:n Asiakasrekisteri- ja arvontarekisteriselosteet

Lue lisää

Arvontarekisteri

Rekisterinpitäjä:

Senso Research Oy

Rekisterinkäsittelijä:

Laura Andström, toimitusjohtaja

Yhteystiedot:

laura.andstrom@senso.fi, +358 50 5810 797

Rekisterin nimi:

Senso Research Oyn arvontarekisteri

Tiedonkeruun tarkoitus:

Useissa sähköisissä, postitse tai puhelimitse tehtävissä tutkimuksissa vastaajien kannustamiseksi arvotaan vastaajien kesken erilaisia palkintoja. Arvonnan toteuttamista varten vastaajilta pyydetään tarkoituksenmukaiset henkilö- ja yhteystiedot.

Rekisterin tietosisältö:

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan vastaaminen online-kyselyyn, puhelimitse tai paperilomakkeen kautta. Asiakas voi itse valita osallistuuko arvontaan vai ei. Osallistuminen vaatii ylläkuvattujen henkilötietojen luovuttamista.

Tietojen tallennus ja käsittely:

Tiedot tallennetaan sähköisissä kyselyissä Questback Essentials kyselyohjelmaan tai Senso Research Oy:n OneDrive pilvipalvelussa sijaitsevaan tiedostoon. Molempiin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinkäsittelijä.

Henkilötiedot säilytetään kunnes kyseinen tutkimus on päättynyt ja raportoitu sekä arvonta suoritettu. Tämän jälkeen voittajan/voittajien yhteystietoja lukuun ottamatta muiden osallistujien luovuttamat henkilötiedot tuhotaan.

Senso Research Oy käyttää vain sellaisia kysely- ja dokumentinhallintapalveluita, joilla on palvelimet EU:n sisällä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Arvonnan voittajan/voittajien yhteystiedot saatetaan luovuttaa tutkimuksen toimeksiantajalle esim. toimeksiantajan kirjanpitoa varten. Voittajan nimeä ei julkaista ilman voittajan erillistä suostumusta. Muiden kuin voittajien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Arvonnan voittajan/voittajien yhteystiedot saatetaan luovuttaa tutkimuksen toimeksiantajalle EU:n ulkopuolelle, esim. toimeksiantajan kirjanpitoa varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Senso Research Oy:n tietoturvakäytäntöjä ja tietojärjestelmiä evaluoidaan säännöllisesti.

Vastaajan tarkastus- ja korjaamisoikeus

Arvontaan osallistuneella on oikeus nähdä ja tarkastaa itseä koskevat tiedot.

Lisäksi vastaajilla on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Tietopyynnöt voi lähettää osoitteeseen: laura.andstrom@senso.fi

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Senso Research Oy

Rekisterinkäsittelijä:

Laura Andström, toimitusjohtaja

Yhteystiedot:

laura.andstrom@senso.fi, +358 50 5810 797

Rekisterin nimi:

Senso Research Oyn asiakasrekisteri

Tiedonkeruun tarkoitus:

Asiakasrekisteriä käytetään Senso Research Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

Rekisterin tietosisältö:

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteystiedot tallennetaan rekisteriin asiakassuhteen alussa ja täydennetään tarvittaessa.

Tietojen tallennus ja käsittely:

Tiedot tallennetaan Senso Reserach Oy:n OneDrive pilvipalveluun, johon pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinkäsittelijä.

Senso Research Oy käyttää vain sellaisia dokumentinhallintapalveluita, joilla on palvelimet EU:n sisällä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Senso Research Oy:n tietoturvakäytäntöjä ja tietojärjestelmiä evaluoidaan säännöllisesti.

Vastaajan tarkastus- ja korjaamisoikeus:

Asiakkaan yhteyshenkilöllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseä koskevat tiedot.

Lisäksi vastaajilla on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Tietopyynnöt voi lähettää osoitteeseen: laura.andstrom@senso.fi